Eralkan Gümrük Ltd. Şti. için küresel rekabet ortamında başarılı olabilmenin en önemli faktörlerinden birisi; bilgi sistemlerinde farklılık yaratmaktır. Çeşitli sektörlerde bulunan müşterilerine; rekabet üstünlüğü yaratabilmesi için, gerekli teknolojiyi yapılandırarak katma değer yaratan çözümler sunmaktadır. Bu bilinçle; müşterilerin tedarik zincirlerine entegre olarak beklentilerini karşılanmakta, talep edilen tüm değişiklikler ve yeniliklere uyum sağlayacak esneklikte ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

Çalışanlarımız tarafından kullanılan Gümrük Müşavirliği hizmet işlemleri ve raporlamaları, finans ve muhasebe programları, yatırım teşvik ve dahilde işleme izin belgeleri takip, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, CRM ve CRM Çağrı Sistemi gibi tüm yazılımlar in-house olarak IT departmanımız tarafından geliştirilmektedir

 

ONLINE GÜMRÜKLEME TAKİP

Müşterilerimize gümrüklerde gerçekleştirilmekte olan işlemler ile ilgili online olarak işlem takibi imkanı sunulabilmektedir.

ELEKTRONİK ARŞİVLEME

İşlemleri tamamlanmış dosyalar ile ilgili tüm belgeler; Elektronik Arşiv sistemimizde saklanmakta olup, talep eden müşterilerimize evrak kopyaları anında gönderilebilmektedir.

RAPORLAMA

Müşteri talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen gümrükleme işlemleri ile ilgili düzenli raporlama imkanına sahibiz.