İç Taşıma için nakliyat sigorta poliçeleri dışında talep edilmesi halinde Nakliyat Abonman Sözleşmesi yapılmak suretiyle gümrük beyannameleri için sigorta poliçesi müşterimiz tarafından onay alınmak şartıyla düzenlenebilmektedir. Ayrıca Müşterilerimizin güvende olmasını sağlamak amacıyla belli limitlerde Mesleki Sorumluluk Sigortası mevcuttur.