GÜMRÜKLEME HİZMETLERİ

Sürekli gelişmekte bulunan teknolojinin getirisindeki değişim ve yeniliklere açık olan Eralkan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. uzman kadrosuyla, sahip olduğu ekipmanlarla zaman mefhumunun öneminden yola çıkarak edindiği araçlarla ve tamamen memnuniyet odaklı kurduğu danışman kadrosu ile sektörün önde gelen şirketlerindendir.

Gümrüklerden ithali yapılacak eşyalarınızın, evrakları tarafımıza zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi koşulu ile, gümrükleme işlemleri 2 iş günü içinde tamamlanacaktır.

Malınız faturaya göre eksik olması ya da hasara uğraması durumunda, zararın ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanması için gerekli tutanaklar veya raporlar tarafımızdan hazırlatılacaktır

Mevzuatla ilgili değişiklikler (Kanun, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vs.) zamanında tarafınıza iletilecektir.

Gümrüklerden ithal edeceğimiz mallarınız hasarsız ve eksiksiz tarafınıza teslim edilecektir.

İthalini yapacağımız ürünlerin, tarafınızdan gelecek talimatlar doğrultusunda bankalardan veya nakliyeci firmadan ilgili evrakların alım işlemleri kuryelerimiz aracılığıyla sağlanacaktır.

Malınızın ithali tamamlandıktan sonra tüm evrakları ( vergi ve ardiye makbuzu, beyanname firma nüshası ve ekleri, hizmet faturası, maliyet listesi) içeren müşteri dosyası 48 saat içerisinde firmanıza teslim edilecektir.

İthali ve ihracı gerçekleştirilmiş mallar ile ilgili tüm evrak ve dokümanlar Gümrük Kanunun 11. ve 13. maddelerine istinaden 5 yıl süre ile arşivimizde saklanmaktadır. Dilediğiniz zaman tarafımızdan temin edebilirsiniz.

Firmanıza tarafımızdan hazırlanıp gönderilen ihracat bilgi formunun doldurularak fakslanması halinde İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odası ve diğer kuruluşlardaki işlemler yapılarak, tüm evraklar hazırlanıp gümrük işlemleri tamamlanır.

Banka teslimi gerektirecek vesaik mukabili ve akreditif ödeme şekilli ihracatlara ait acil evraklar, gümrüklemeden bir sonraki gün tarafınıza teslim edilecektir.

İşlemlerinizle ilgili her türlü izin, belge ve bilgiler talep edildiği taktirde tarafımızdan en seri ve hızlı biçimde ilgili mercilerden başvuruları yapılarak temin edilecektir.

İthalat veya ihracat işlemlerinizle ilgili gümrük tarife pozisyonunun, vergi ve fon oranlarının bulunmasını tarafımızdan isteyebilirsiniz.

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) tespiti (Bağlayıcı tarife alımları)
 • Menşe tespiti (Bağlayıcı menşe alımları)
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifikaları uygulamaları
 • Gümrük vergileri hesaplamaları
 • İthalat işlemleri
 • İhracat işlemleri
 • Transit işlemleri
 • Serbest bölge uygulamaları
 • Dahilde işleme ile ilgili işlemler
 • Hariçte işleme ile ilgili işlemler
 • Geçici ithalat ile ilgili işlemler
 • Gümrük antrepo uygulamaları
 • Dış ticarette standardizasyon uygulamaları