İTHALAT ‘ DA İHRACATÇI KAYIT ZORUNLULUĞU HAK.

Bugün ( 27.02.2019 )  paylaşılan İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi 2019/4 sayılı Genelge   hakkında…..

İlgili yazıda, ithalat denetimlerinin etkinliği ve Türkiye’ye ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sisteme kaydının yapılmasını sağlayacak “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programının oluşturulduğu belirtildi. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi – İİKS numarası) verilmekte.

Kayıtlı Olmayanlar İçin
Söz konusu programda yurtdışındaki firmalar önemli ölçüde kayıt altına alındığı ve İİKS numaraları atanmış olduğu kayıtlı olmayan firmalarla ilgili Sistemin işleyişi hakkında yol haritası da belirtildi:

 

İzlenecek Yol Haritası;

– Uygulamaya https://uygulama.gtb.gov.tr/iiks/ bağlantısından BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacak.
– İthalatta gönderici firmanın İİKS numarası, söz konusu programda “Firma Ara” bölümünden firma adı ile sorgulanarak öğrenilebilecek.

 

– İthalat yapılacak firmanın İİKS numarasının bulunmaması halinde, söz konusu programın “Firma Ekle” bölümünde göndericinin gerçek veya tüzel kişi olarak türü seçildikten sonra, göndericinin adı ile ülkesi kaydedilecek ve sistem tarafından otomatik olarak İİKS numarası firmaya atanacak.
BİLGE Sisteminde; İİKS numarası ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılacak ve sistem tarafından firma unvanı ve ülke kodu bu haneye otomatik olarak getirilecek.

25 Mart’ta Devrede
Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesi ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” alanına yazılması, sorun yaşanması halinde ise sorunun Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu gönderinin yorumları kapatılmış.