E-Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu

BİLGE sisteminde  Elektronik Teminat uygulama kılavuzu paylaşıldı.

2017/7 sayılı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planıkonulu Genelge ile kamu mali yönetiminde, belirlenen temel standartlar çerçevesinde modern uygulamalara geçilerek kamu kurumlarınca kullanılan bilişim sistemleri altyapılarının entegre edilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu(KKB) ve Bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektuplarının yaşam döngüsü tamamen elektronik ortama taşındı.

BİLGE sisteminde “Elektronik Teminat” modülü

Elektronik teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin sürdürülebilmesini teminen BİLGE sisteminde gerekli entegrasyon sağlandı.

Bu itibarla gümrük idarelerine verilmek üzere bankalar tarafından elektronik ortamda düzenlenerek elektronik imza ile imzalanmış şekilde Bakanlığa iletilecek e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler, BİLGE sisteminde “Elektronik Teminat” modülünde gerçekleştirilecek.

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu hazırlanmış olup söz konusu E-Teminat Mektubu uygulaması21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alındığı belirtildi.

3 Banka Entegrasyon ve Sertifikasyon Sürecini Tamamladı

E-Teminat Mektubu düzenlenmesini teminen entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankaların Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank olduğu açıklandı.

Diğer taraftan ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan banka bilgileri bildirileceği söylendi.

Ayrıca  Daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir. Kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, beyannamede kullanımı Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren mümkün bulunmayacaktır. denildi.

Bu gönderinin yorumları kapatılmış.