Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’ de, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

İlgili tebliğin 5. inci maddesinin birinci fıkrası, 7. Maddenin üçüncü fıkrası, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi ve Tebliğin 9 uncu maddesi değiştirilmiştir.

Değişiklik, Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5 inci maddesinin birinci fıkrası,.
“(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

“Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan “2710.19.99.00.00.11” ibaresi “2710.19.99.00.11” olarak değiştirilmiştir.
Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
– (1) Uygunluk yazılarında asgari olarak;
a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,
b) Temin edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı, izin verilen miktar,
c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrük bilgisi,
ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,
yer alır.”

Bu gönderinin yorumları kapatılmış.